Jsme nechtěnými aktéry přelomové události, která vejde do učebnic dějepisu. Současný stav je však příležitostí k hledání nového modelu společnosti, našeho podnikání. Zásadní je, jak rychle se v globální ekonomice podaří všem jejím hráčům krizi zvládnout. 

Klíčová role Strojírenského fóra v minulosti spočívala především v reflexi technologických trendů a v důrazu na potřebu moderního vzdělávání. Nyní se soustředí na aktuální situaci ekonomické nestability a vytváří potřebnou platformu pro diskuzi, pro vzájemnou podporu, sdílení poznatků a zkušeností.

Firmy v této chvíli nejsou v potřebné ekonomické kondici, aby mohly investovat do nových technologií, ale mohou je nástroji digitalizace povýšit na potřebnou efektivnější úroveň.

Strojírenské fórum zve renomované ekonomovy a stratégy, vizionáře, interim a krizové manažery, ale i zástupce firem, které dokázaly svými produkty a proaktivním přístupem být v těžkých časech nablízku svým zákazníkům. Přednášející se podělí o své zkušenosti kde hledat nové příležitosti, napoví jak je uchopit a proměnit v prosperitu a stabilní budoucnost vašeho podnikání. Buďte při tom také!

Jak jsme dříve proklamovali, letos platí dvojnásob:

Neteoretizujeme, netlumočíme moudra přečtená z knih, ale
NABÍZÍME ZKUŠENOSTI A POZNATKY ZÍSKANÉ Z PRAKTICKÉHO ŽIVOTA.

5. 11. 2020

V I D E O K O N F E R E N C E

PROGRAM

9:009:05

Roman Dvořák a Jiří Holoubek:

Zahájení videokonference

I. BLOK

KROKY KE STABILNÍ PROSPERITĚ

Miroslav Singer
Miroslav Singer, Generali CEE Holding 9:05 - 9:35

Změna ekonomického světa, jak covidová krize mění rozložení sil ekonomických mocností

Petr Karásek
Petr Karásek, ASCALAE spol. s r.o. 9:35 - 10:05

KRIZE JAKO SÍTO - oddělí schopné podniky od těch ostatních

Přednáška objasňuje, co to vlastně krize obecně je, jakými zákonitostmi se podniková krize většinou projevuje – a to jak při jejím postupném vzniku, tak i při jejím řešení. Podniková krize je většinou vnímána pouze z ...

Martin Wichterle
Martin Wichterle, Wikov Industry a.s. 10:05 - 10:25

Příklad diverzifikace podnikatelského portfolia, které dokáže čelit ekonomickým výkyvům způsobeným celosvětovou pandemií

Lucie Teisler
Lucie Teisler, Anderson Willinger 10:25 - 10:55

Efektivní využívání lidského potenciálu a nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu v krizovém období

„Majitelé firem budou v této době více přemýšlet, koho zaměstnají a jak lidský potenciál využijí. Většina firem se na rozdíl od krize 2008 poučila. Nechce radikálně šlápnout na brzdu v náboru nových talentů a tvůrců ...

10:5511:10 Coffee break
 

PANELOVÁ DISKUSE: Kroky ke stabilní prosperitě

11:10 - 12:10

12:1012:55 Oběd

II. BLOK

NÁSTROJE DIGITALIZACE PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PROCESŮ

Matěj Sulitka
Matěj Sulitka, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT ČVUT v Praze 12:55 - 13:15

Data a digitální nástroje pro zdokonalenou podporu procesů obrábění

Koncept inteligentní výroby je naplňován řadou přístupů, jejichž společným jmenovatelem je snaha o lepší plánování a řízení výroby a efektivnější využití strojů. Vyšší produktivity, flexibility a spolehlivosti ...

Karel Tonner
Karel Tonner, TPV group s.r.o. 13:15 - 13:35

Tvorba technické dokumentace, od nabídky až po výrobní dokumentaci

Systém TPV2000Plus je představitelem moderního, flexibilního a otevřeného informačního systému nejen pro technickou přípravu výroby, správu dokumentů a další funkce běžné v ERP systémech. Bývá integrován jako plnohodnotná ...

Tomáš Duba
Tomáš Duba, Siemens s.r.o. 13:35 - 13:55

Digitální dvojče obráběcího stroje – jeho přínos pro výrobce i uživatele

Přednáška nabídne řešení využití digitálního dvojčete na příkladu obráběcího stroje, včetně z něj plynoucích výhod z pohledu výrobce i koncového uživatele.

Aleš Malý
Aleš Malý, Pilz Czech s.r.o. 13:55 - 14:15

„Pilz Data System” – Inteligentní řešení pro monitoring a optimalizaci výroby i údržby.

„Pilz Data System” řeší efektivně monitoring výroby a procesů, ale nejenom to. Tento systém dokáže růst s Vašimi požadavky, je ekonomický pro ruční pracoviště, vhodný pro sledování nových i starých strojů, ale třeba i pro ...

Zdeněk Havelka
Zdeněk Havelka, 33A+ solutions s.r.o. 14:15 - 14:35

A- Brain: algoritmický mozek výrobní linky - cesta k strojovému vědomí

Stávající informační technologie jsou založeny na takzvané Von Neumannově architektuře a z hlediska průmyslu jsou schopny plnit pouze podpůrné funkce. Tématem průmyslové výroby 21. století bude integrace specifických průmyslových ...

14:3514:45 Coffee break
 

PANELOVÁ DISKUSE: Nástroje digitalizace

14:45 - 15:25

15:25  Závěr

BUSINESS PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER