V současné době sílí důraz na rozvoj inteligentní výroby.  Propojováním výrobních podniků a tvorbou určitého ekosystému, který shromažďuje klíčové informace o dané výrobě, se těmto organizacím dostává obrovská příležitost pro zásadní zlepšení dílčích výrobních operací. Zároveň získávají přidané hodnoty z procesů směřující k jejich vyšší efektivitě a tyto kroky také často pomáhají řešit nedostatek personálu. 

Předpokládáme, že tyto úvahy jsou součástí vaší firemní strategie a moderní způsob výroby a řízení je klíčový pro váš další růst a cestu vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti a efektivitě. Přijměte tedy prosím pozvání na další ročník Strojírenského fóra, kdy se opět po roce budeme zabývat aspekty moderní výroby v kontextu cyber factory. Ta dnes již není doménou pouze velkých nadnárodních koncernů, ale je na dosah i středním a malým podnikům. Každý krok v automatizaci je krokem vpřed. Nevěříte? Rádi vás o tom přesvědčí vybraní přednášející se svými reálnými zkušenostmi z praxe.

Strojírenské fórum neteoretizuje. Prezentujeme realitu otestovanou na vlastní kůži.

Termín konání

5. 11. 2020

Místo konání

České vysoké učení technické v Praze
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6, Dejvice

Doprava

Parkování

MINULÝ ROČNÍK - 19. 11. 2019,
Fakulta elektrotechnická VUT v Brně

PROGRAM KONFERENCE

8:009:00 Registrace účastníků, ranní káva a občerstvení

I. ÚVOD: PROCES DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Moderuje: ROMAN DVOŘÁK, vydavatel a šéfredaktor MM Publishing a
JIŘÍ HOLOUBEK, prezident Elektrotechnické asociace ČR

9:009:10 Úvod
Ing. Roman Dvořák, vydavatel a šéfredaktor MM Publishing
9:109:15 Uvítání účastníků
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc., děkan, FEKT VUT v Brně
9:159:35 Průmysl 4.0 ve výuce průmyslové automatizace na FEKT VUT v Brně
ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D., FEKT VUT v Brně
9:3510:05 Na cestě k tvůrci digitálního prostředí
Ing. Libor Witassek, majitel DC vision
10:0510:35 Druhá vlna Průmysl 4.0 - je už opravdu tady?
Ing. Jiří Holoubek, prezident, Elektrotechnická asociace ČR
10:3510:55 Coffee break

II. PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ

Moderuje: JIŘÍ HOLOUBEK, prezident Elektrotechnické asociace ČR

10:5511:25 Organizace a řízení výroby v rozvíjejícím se vesmírném průmyslu ČR
Pavel Sobotka, generální ředitel, Frentech Aerospace s.r.o.
11:2511:45 Praktické skúsenosti s realizáciou Industry 4.0 projektu vo firme SECOP
Ing. Robin Mitana, ředitel, SIDAT Digital, s.r.o.
11:4512:00 Od průmyslu 3.0 k průmyslu 4.0
Ing. Jan Vetiška, Ph.D., vedoucí odboru robotiky a robotů, Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, FSI, VUT v Brně
12:0012:20 FANUC řešení problematiky Internetu věcí
Ing. Jan Loos, Senior Application Engineer, FANUC Czech s.r.o.
12:2012:40 Od tužky k tabletu
Tomáš Koutek, Promitea partner a Radim Gryc, projektový manažer,B2A Digital Innovation
12:4012:55 Chytrá výroba
Ing. Ondřej Bouzek, vedoucí týmu upínací technika, SCHUNK Intec s.r.o.
12:5513:40 Oběd

III. INTELIGENTNÍ VÝROBA V RESTRUKTURALIZAČNÍM PROCESU
panelová diskuse osobností českého průmyslu, které prošly procesem úspěšné restrukturalizace jimi vedených firem

téma:

Restrukturalizace firemních procesů pomocí nástrojů digitalizace
Digitalizace dodavatelsko-odběratelkých vztahů
Moderní produkt pro efektivitu a konkurenceschopnost zákazníků

Moderuje: ROMAN DVOŘÁK, vydavatel a šéfredaktor MM Publishing

PANELOVÁ DISKUZE 13:40 - 15:10

  

Účastníci diskuze:

  Ing. Monika Šimánková, Ph.D., generální ředitelka, HESTEGO a. s.
  Ing. Libor Witassek, jednatel, STROJCAR s. r. o.
  Ing. Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR
  Ing. Radek Vlček, technický ředitel divize Strojírny, ŽĎAS a.s.
  Ing. Radek Sejtko, vedoucí projektant oddělení Elektrické systémy, ŽĎAS a.s.
15:1015:25 Coffee break
15:2516:25 Návštěva pracoviště virtuální reality na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně
Exkurze


Konference proběhne pod odbornou garancí Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Elektrotechnické asociace České republiky, Svazu strojírenské technologie a Inženýrské akademie ČR.

EXKURZE do virtuální reality

Účastníci konference mají jedinečnou příležitost nahlédnout do prostor Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, kde bude představeno pracoviště virtuální reality. Unikátní software vytvořený na tomto pracovišti dovoluje dekomponovat jakýkoliv stroj nebo část stroje ve virtuální realitě. Tento software umožňuje například obsluze snadněji navrhnout postup opravy apod. Kromě toho je možné shlédnout v provozu digitální dvojče, výrobní buňky (soustruh a frézka), které využívá pro svou práci pracovníky ústavu navrženou neuronovou síť.

Toto pracoviště získalo Zlatou medaili na letošním Strojírenském veletrhu v Brně.

Navštívíte tyto konkrétní pracoviště:

  1. Virtuální výrobní buňka
  2. Projekční systém pro verifikaci trojrozměrných digitálních modelů zobrazených v měřítku 1:1 v prostředí imerzní virtuální reality
  3. Strojní a robotická pracoviště Ústavu výrobních strojů

BUSINESS PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER