ZÁKLADNÍ INFORMACE

Strojírenské fórum 2018 pokračuje v nastavené filozofii loňského roku – tematická zastavení ve vybraných městech České republiky. Letos se na účastníky těšíme v Brně a v Praze. Do jihomoravské metropole se přesouváme z Ostravy s tématem moderní výrobní technologie a materiály, Praha bude letos hostit téma efektivity výroby se zaměřením na robotizaci a digitalizaci.

Cílem tohoto formátu i nadále zůstává účastníkům konferencí přiblížit a nabídnout větší prostor k diskuzi a řešení aktuálních témat, které jsou klíčové pro zvyšování efektivity výroby a konkurenceschopnosti. V loňském roce jsme zaznamenali velké množství pozitivních reakcí, které jsou společně se zohledněním připomínek nosnými kameny pro stavbu ročníku 2018.

První část programu bude věnována vyzvaným přednáškám odborníků, kteří jsou kompetentní k dané problematice pohovořit v oblasti strategické a vývojové. Odpolední blok pak přinese případové studie a navazující prohlídky místních laboratoří a pracovišť. 

Tradicí všech Strojírenských fór pořádaných již od roku 2014 je příjemné prostředí a atmosféra, kterou společně utvářejí účastníci konference spolu s přednášejícími a zástupci partnerů. Staňte se členy této rodiny.

 

INTELIGENTNÍ VÝROBA

8. listopadu 2018, Praha

Podzimní zastavení Strojírenského fóra se uskuteční opět v Praze. 
Podobně jako vloni, i letos je cílem odborníkům z řad výrobních firem (a nejen jim) představit a na konkrétních příkladech demonstrovat současný trend digitální transformace jak výrobních procesů, tak veškerých firemních i mimofiremních procesů s průmyslovou výrobou souvisejících. Úspěšně provedená digitalizace celého hodnotového řetězce, tedy od prvních návrhů nových produktů až po ukončení jejich životnosti se stává jednou z nutných podmínek zvýšení produktivity a tím i zachování konkurenceschopnosti. Podobně jako loni se i letos budeme věnovat aktuálním aplikacím řídicích a výrobních technologií uplatňovaných například v konceptu Průmysl 4.0, které budou demonstrovány na konkrétních příkladech z praxe. 


Bližší informace připravujeme.

Termín konání

8. 11. 2018
8.30 - 17.00 hod.

Místo konání

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Horská 3, 128 00 Praha 2

Doprava

Metro: Zast. DEJVICKÁ - trasa C, dále pěšky 16 minut k fakultě.
Tramvaj: Zast. ALBERTOV - linky 1,2,7,12,17,18,25 a 93, dále 3 minuty pěšky k fakultě.

Parkování

Doporučujeme využít MHD. Parkování je možné v přilehlých ulicích za poplatek.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
při objednání do 19. 10. 2018 při objednání po 19. 10. 2018
Účastnický poplatek 2.600,- Kč 2.900,- Kč
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
Uzávěrka přihlášek za zvýhodněnou cenu 19. 10. 2018
Účastnický poplatek zahrnuje:
  • Vstup na konferenci
  • Sborník přednášek
  • Celodenní občerstvení
  • Informační materiály partnerských firem
  • Exkurzi po vybraných pracovištích fakulty
  • Konzultační centrum partnerských firem
» ON-LINE REGISTRACE ZDE «

PROGRAM KONFERENCE

Bližší informace připravujeme