ZÁKLADNÍ INFORMACE

Letošní podoba Strojírenského fóra naváže na předchozí ročníky cyklem skládajícím se ze tří konferencí konajících se v klíčových českých městech - Ostravě, Brně a Praze, z nichž každá bude věnována jednomu ze zásadních témat českého strojírenství. Cílem nového formátu je účastníkům konferenci přiblížit a nabídnout větší prostor k diskuzi a řešení palčivých témat.

Srdečně Vás zvedeme na závěrečnou konferenci Strojírenského fóra, které se bude konat v synergii s konferencí ARaP dne 15. listopadu 2017 konat na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze.

DIGITALIZACE – cesta ke zvyšování efektivnosti výrobních procesů

Cílem odborného setkání je v návaznosti na předchozích 12. ročníků konference ARaP a v synergii s renomovaným Strojírenským fórem zájemcům z řad výrobních firem (a nejen jim) představit a na konkrétních příkladech demonstrovat současný trend digitální transformace nejen výrobních procesů, ale také veškerých firemních i mimofiremních procesů s průmyslovou výrobou souvisejících. Úspěšně provedená digitalizace celého hodnotového řetězce, tedy od prvních návrhů nových produktů až po ukončení jejich životnosti se v současné době stává jednou z nutných podmínek zvýšení produktivity a tím i zachování konkurenceschopnosti. Budeme se věnovat aplikacím současných i budoucích řídicích a výrobních technologií uplatňovaných například v konceptu Průmysl 4.0, který bude demonstrován na konkrétních příkladech z praxe.

Dopolední část programu konference bude věnována vyzvaným přednáškám odborníků, kteří jsou kompetentní k dané problematice pohovořit v oblasti strategické a vývojové, odpolední blok pak bude věnován tandemovým přednáškám systémových integrátorů a uživatelů jimi navržených aplikací.

Věříme, že tato nová koncepce konference ARaP díky svému odbornému respektu ve spojení s renomovaným Strojírenským fórem nabídne účastníkům přidanou hodnotu v sofistikovanějším pohledu na moderní nástroje výrobního a předvýrobního procesu.

Se změnou, kterou se tradiční konference ARaP v letošním roce na své cestě setkává je i aktualizovaný výklad její zkratky, který reflektuje současné aktuální trendy a znamená: ARaP – Automatizace, Robotizace a Procesy. Tradiční orientace na technické a softwarové prostředky z oblasti pokročilé průmyslové automatizace, bez níž není myslitelné dosažení potřebného ekonomického efektu, zůstává součástí nové koncepce. Očekáváme, že bude zájem o prezentace postupů, kterými lze zefektivnit proces výběru řídicí a obslužné techniky a podpořit rozhodování při inovacích.

Termín konání

15. 11. 2017
8.30 - 16.00 hod.

Místo konání

Český institut informatiky,
robotiky a kybernetiky,
ČVUT v Praze

Doprava

Tramvají č. 8 a 18 na zastávka Lotyšská nebo metrem linka A na zastávku Dejvická

Parkování

Parkoviště na Kulaťáku v dochozí vzdálenosti.

PROGRAM KONFERENCE

8:309:00 Registrace účastníků, ranní káva a občerstvení
9:009:15 Zahájení konference
9:159:40 Ing. Jan Fibír, CSc., Divize obchodního rozvoje, obchodně technický zástupce, SIDAT, spol. s r.o.
Příspěvek k tématu připravenosti českých firem na proces digitalizace
9:4010:05 Dr. Ivan Slimák, ředitel závodu ve Vrchlabí, ŠKODA AUTO a.s.
Digitalizace ve výrobě automatických převodovek v závodě Vrchlabí
10:0510:30 Ing. Kolář Petr, Ph.D., vedoucí ústavu RCMT, České vysoké učení technické v Praze
Průmysl 4.0 – vybrané ukázky aplikací v obráběcích strojích v ČR
10:3011:00 Coffee Break
11:0011:25 Ing. Martin Peňáz, Territory Sales Manager, AUTODESK spol. s r.o.
Budoucnost české výroby – inovace jako nástroj pro získání konkurenční výhody
11:2511:50 Ing. Jiří Bavor, obchodní ředitel Siemens CZ - Digital Factory, Siemens, s.r.o.
Průmysl 4.0 není jenom o technologii
11:5012:30 Diskuzní panel k dopolednímu bloku
12:3013:30 Oběd
13:3013:55 Ing. Jiří Holoubek, prezident ElA, výkonný ředitel a předseda představenstva ELCOM, a.s., člen představenstva SPČR
Implementace Průmyslu 4.0 do firem a nejčastější problémy s tím spojené
13:5514:20 Ing. Stanislav Kovanda, Senior Sales Manager, Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o.
Industry 4.0 - Skutečná řešení pro pokročilou výrobu
14:2014:45 Ing. Tomáš Kohout, obchodní zástupce, B + R automatizace, spol. s r.o.
B&R: Optimální platforma pro digitalizaci nových i stávajících technologií
14:4515:20 Coffee Break
15:2015:45 Ing. Zdeněk Haumer, vedoucí technického oddělení, Festo, s.r.o.
Revoluce v pneumatice — digitální aplikace určují funkci přizpůsobivého hardwaru
15:4516:20 Diskuzní panel k odpolednímu bloku
16:2017:00 Exkurze

KONZULTAČNÍ CENTRUM

Součástí konference bylo konzultační centrum partnerských firem, které Vám v průběhu celého dne poskytlo prostor pro přímý kontakt s firmami a pomohlo odpovědět na Vaše otázky.

V rámci konzultačního centra se Vám věnovali:


Společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o., www.mazakeu.cz
Měli jste šanci shlédnout technologii SmartBox, určenou pro kybernetickou bezpečnost výroby, rychlejší analýzu dat a monitorování.


Společnost B + R automatizace, spol. s r.o., www.br-automation.com
Představila produkt Orange Box - nástroj pro digitalizaci stávajících provozů a ukázku Integrační platformy pro výrobní buňky (momentálně běžící ve firmě Intemac Kuřim).

ODBORNÍ GARANTI

 

ZÁŠTITY