Konference Strojírenské fórum se během své historie ustálila ve dvou tematicky zaměřených oblastech bezprostředně na sebe navazujících, a to na moderní výrobní technologie a materiály a na oblast inteligentní výroby. Dvakrát v roce Strojírenské fórum zprostředkovává transfer znalostí a poznání, nikoliv jen veřejně dostupných informací.

Buďte přímými účastníky tohoto transferu, prezentujte nebo nahlédněte s námi pod pokličku konkrétním firmám i výzkumníkům, které na Strojírenské fórum zveme. Přesvědčte se na konkrétních průmyslových aplikacích, kudy vede cesta inovací.

Svět se zásadním způsobem mění, nesledujte exponenciální změny z ústraní, buďte jejich aktivní součástí. Strojírenské fórum vám bude k tomu nápomocno.

... a navíc

Strojírenské fórum neteoretizuje. Prezentujeme realitu otestovanou na vlastní kůži.