ZÁKLADNÍ INFORMACE

Strojírenské fórum 2018 pokračuje v nastavené filozofii loňského roku – tematická zastavení ve vybraných městech České republiky. Letos se na účastníky těšíme v Brně a v Praze. Do jihomoravské metropole se přesouváme z Ostravy s tématem moderní výrobní technologie a materiály, Praha bude letos hostit téma efektivity výroby se zaměřením na robotizaci a digitalizaci.

Cílem tohoto formátu i nadále zůstává účastníkům konferencí přiblížit a nabídnout větší prostor k diskuzi a řešení aktuálních témat, které jsou klíčové pro zvyšování efektivity výroby a konkurenceschopnosti. V loňském roce jsme zaznamenali velké množství pozitivních reakcí, které jsou společně se zohledněním připomínek nosnými kameny pro stavbu ročníku 2018.

První část programu bude věnována vyzvaným přednáškám odborníků, kteří jsou kompetentní k dané problematice pohovořit v oblasti strategické a vývojové. Odpolední blok pak přinese případové studie a navazující prohlídky místních laboratoří a pracovišť. 

Tradicí všech Strojírenských fór pořádaných již od roku 2014 je příjemné prostředí a atmosféra, kterou společně utvářejí účastníci konference spolu s přednášejícími a zástupci partnerů. Staňte se členy této rodiny.

 

MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

Květen 2018, Brno 

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky nejen na zkracování časů předvýrobních etap, ale i na výrobu jako takovou. Pokud k tomu připočteme rostoucí požadavky na konstrukci tvarově složitých a sofistikovaných dílů, dostáváme rovnici, jejímž řešením je zvolení vhodné výrobní technologie a použitého konstrukčního materiálu. 

Tento trend s sebou přináší nejenom investice do nových technologiích, vybavení výrobních provozů a modernizace konstrukčních pracovišť, ale vyžaduje i změnu myšlení v globálním pojetí celé firmy. Výrobce musí detailně znát potřeby svých zákazníků. Jim se musí přizpůsobovat nabídka, výrobní firma jako taková a její výrobní proces. To je budoucnost konkurenceschopného tuzemského strojírenství.

Hledání možných odpovědí a návodů na výše vyřčené úvahy a nalezení jejich řešení je cílem první letošní konference z cyklu Strojírenské fórum 2018 - Moderní výrobní technologie a materiály, která se bude konat v květnu 2018 v prostorách NETME Centre a Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Svým pojetím naváže na loňský ročník organizovaný v prostorách VŠB-TU Ostrava.

Termín konání

10. 5. 2018
08:30 - 17:00 hod.

Místo konání

Aula Q
Fakulta strojního inženýrství,
VUT v Brně

Doprava

Autobusem č. 53 na zastávku Technická, dále pokračujte 150 m pěšky směrem k výškové budově FSI VUT

Parkování

Pro parkování využijte parkoviště naproti výškové budovy FSI VUT v Brně

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
při registraci do 20.4.2018 při registraci po 20.4.2018
Účastnický poplatek 1.900,- Kč 2.300,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH
Poplatek zahrnuje:
 • Vstup na konferenci
 • Celodenní občerstvení
 • Sborník přednášek
 • Informační materiály partnerských firem
 • Exkurze po vybraných pracovištích FSI
» ON-LINE REGISTRACE ZDE «

PŘIPRAVOVANÝ PROGRAM KONFERENCE

I. Blok: Aditivní a hybridní výroba z kovových materiálů

 • Jak volba technologie ovlivňuje konstrukční myšlení
 • Zkušenosti s aplikacemi 3D tisku v sériové výrobě
 • Otázka certifikace dílů vytvořených aditivních technologií
 • Perspektivy nasazení hybridních technologií
 • Postprocessing v aditivní výrobě
 • Ekonomické zhodnocení nasazení nových technologií

II. Blok: Technologie zpracování nekovových materiálů

 • Budoucnost nekovových materiálů v průmyslové výrobě
 • Výroba polymerních a kompozitních prototypů
 • Technologie zpracování kompozitních materiálů
 • Výroba forem: konvenční vs. nekonvenční postupy
 • Překonání profesní slepoty při využití 3D tisku ve výrobě
 • Součástí programu konference bude exkurze po vybraných pracovištích FSI VUT.

Bližší informace o programu připravujeme.
Změna programu vyhrazena.

ODBORNÍ GARANTI