ZÁKLADNÍ INFORMACE

Strojírenské fórum 2018 pokračuje v nastavené filozofii loňského roku – tematická zastavení ve vybraných městech České republiky. Letos se na účastníky těšíme v Brně a v Praze. Do jihomoravské metropole se přesouváme z Ostravy s tématem moderní výrobní technologie a materiály, Praha bude letos hostit téma efektivity výroby se zaměřením na robotizaci a digitalizaci.

Cílem tohoto formátu i nadále zůstává účastníkům konferencí přiblížit a nabídnout větší prostor k diskuzi a řešení aktuálních témat, které jsou klíčové pro zvyšování efektivity výroby a konkurenceschopnosti. V loňském roce jsme zaznamenali velké množství pozitivních reakcí, které jsou společně se zohledněním připomínek nosnými kameny pro stavbu ročníku 2018.

První část programu bude věnována vyzvaným přednáškám odborníků, kteří jsou kompetentní k dané problematice pohovořit v oblasti strategické a vývojové. Odpolední blok pak přinese případové studie a navazující prohlídky místních laboratoří a pracovišť. 

Tradicí všech Strojírenských fór pořádaných již od roku 2014 je příjemné prostředí a atmosféra, kterou společně utvářejí účastníci konference spolu s přednášejícími a zástupci partnerů. Staňte se členy této rodiny.

 

MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

Květen 2018, Brno 

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky nejen na zkracování časů předvýrobních etap, ale i na výrobu jako takovou. Pokud k tomu připočteme rostoucí požadavky na konstrukci tvarově složitých a sofistikovaných dílů, dostáváme rovnici, jejímž řešením je zvolení vhodné výrobní technologie a použitého konstrukčního materiálu. 

Tento trend s sebou přináší nejenom investice do nových technologiích, vybavení výrobních provozů a modernizace konstrukčních pracovišť, ale vyžaduje i změnu myšlení v globálním pojetí celé firmy. Výrobce musí detailně znát potřeby svých zákazníků. Jim se musí přizpůsobovat nabídka, výrobní firma jako taková a její výrobní proces. To je budoucnost konkurenceschopného tuzemského strojírenství.

Hledání možných odpovědí a návodů na výše vyřčené úvahy a nalezení jejich řešení je cílem první letošní konference z cyklu Strojírenské fórum 2018 - Moderní výrobní technologie a materiály, která se bude konat v květnu 2018 v prostorách NETME Centre a Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Svým pojetím naváže na loňský ročník organizovaný v prostorách VŠB-TU Ostrava.

Termín konání

10. 5. 2018
08:30 - 17:00 hod.

Místo konání

Aula Q
Fakulta strojního inženýrství,
VUT v Brně

Doprava

Autobusem č. 53 na zastávku Technická, dále pokračujte 150 m pěšky směrem k výškové budově FSI VUT

Parkování

Pro parkování využijte parkoviště naproti výškové budovy FSI VUT v Brně

PROGRAM KONFERENCE

Moderátor: Ing. Roman Dvořák, MM Publishing, s.r.o.
8:309:00 Registrace účastníků, ranní coffee break
9:009:15 Zahájení konference
   doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., děkan Fakulty strojního inženýrství,
Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., ředitel Ústavu konstruování, Fakulta strojního inženýrství,
Vysoké učení technické v Brně

I. BLOK – ADITIVNÍ A HYBRIDNÍ VÝROBA Z KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

9:159:30 Strategie CECIMO v oblasti aditivních technologií

Ing. Oldřich Paclík, CSc., ředitel Svazu strojírenské technologie

9:3010:00 Optimalizace hmotnosti konzoly s využitím mikro prutové struktury

doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D., Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

10:0010:45 Zkušenosti s aditivní technologií kovových materiálů s aplikacemi do praxe (VaV pracoviště)

Ing. Jiří Šafka, Ph.D., Ing. Michal Ackermann, Ph.D., Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Technická univerzita v Liberci
doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D., Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Jiří Hajnyš, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

10:4511:15 Svět před a poté.. 3D print. The GE story.

Ing. Milan Šlapák, Ph.D., programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku

11:1511:45 Dopolední coffee break

II. BLOK – TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ

11:4512:15 Končí doba železná?

prof. Ing. Petr Louda, CSc., Technická univerzita v Liberci

12:1512:45 Aplikace 3D tisku a digitálních technologií ve zdravotnictví

Aleš Grygar, MgA., šéfdesignér a spoluzakladatel Invent Medical Group, s.r.o.

12:4513:20 Panelová diskuze na téma Problematika certifikace dílů vytvořených aditivní technologií
13:2014:00 Oběd

III. BLOK – PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM ADITIVNÍ VÝROBY

14:0014:30 Progresivní využití aditivních technologií v moderní společnosti

Bc. Jan Drápela, Ing. Matyáš Chaloupka, MCAE Systems, s.r.o.

14:3015:00 Technologičnost konstrukce v oboru laserového spékání práškových kovů

Ing. Jan Hudec, Ph.D., Misan s.r.o.

15:0015:30 Moderní počítačové nástroje pro efektivní návrh inovativních konstrukcí

Ing. Hynek Purš, Ph.D., ředitel Advanced Engineering s.r.o.

15:3015:45 Topologicky optimální díly v elektrické závodní formuli – aditivní tisk kovů v praxi

Ing. Jiří Těhník, Centrum aditivní výroby kovů

15:4516:15 Odpolední coffee break
16:1517:00 Exkurze
  
  • Laboratoř robotického 3D tisku
  • Laboratoř SLM – 3D tisk kovu
  • Pracoviště elektronového svazku
  • FabLab strojLAB
  • Formule Student
  • Virtuální navrhování a zkoušení. Power Wall + Cave

Změna programu vyhrazena

ODBORNÍ GARANTI