ZÁKLADNÍ INFORMACE

Strojírenské fórum 2018 pokračuje v nastavené filozofii loňského roku – tematická zastavení ve vybraných městech České republiky. Letos se na účastníky těšíme v Brně a v Praze. Do jihomoravské metropole se přesouváme z Ostravy s tématem moderní výrobní technologie a materiály, Praha bude letos hostit téma efektivity výroby se zaměřením na robotizaci a digitalizaci.

Cílem tohoto formátu i nadále zůstává účastníkům konferencí přiblížit a nabídnout větší prostor k diskuzi a řešení aktuálních témat, které jsou klíčové pro zvyšování efektivity výroby a konkurenceschopnosti. V loňském roce jsme zaznamenali velké množství pozitivních reakcí, které jsou společně se zohledněním připomínek nosnými kameny pro stavbu ročníku 2018.

První část programu bude věnována vyzvaným přednáškám odborníků, kteří jsou kompetentní k dané problematice pohovořit v oblasti strategické a vývojové. Odpolední blok pak přinese případové studie a navazující prohlídky místních laboratoří a pracovišť. 

Tradicí všech Strojírenských fór pořádaných již od roku 2014 je příjemné prostředí a atmosféra, kterou společně utvářejí účastníci konference spolu s přednášejícími a zástupci partnerů. Staňte se členy této rodiny.

 

MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

Květen 2018, Brno 

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky nejen na zkracování časů předvýrobních etap, ale i na výrobu jako takovou. Pokud k tomu připočteme rostoucí požadavky na konstrukci tvarově složitých a sofistikovaných dílů, dostáváme rovnici, jejímž řešením je zvolení vhodné výrobní technologie a použitého konstrukčního materiálu. 

Tento trend s sebou přináší nejenom investice do nových technologiích, vybavení výrobních provozů a modernizace konstrukčních pracovišť, ale vyžaduje i změnu myšlení v globálním pojetí celé firmy. Výrobce musí detailně znát potřeby svých zákazníků. Jim se musí přizpůsobovat nabídka, výrobní firma jako taková a její výrobní proces. To je budoucnost konkurenceschopného tuzemského strojírenství.

Hledání možných odpovědí a návodů na výše vyřčené úvahy a nalezení jejich řešení je cílem první letošní konference z cyklu Strojírenské fórum 2018 - Moderní výrobní technologie a materiály, která se bude konat v květnu 2018 v prostorách NETME Centre a Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Svým pojetím naváže na loňský ročník organizovaný v prostorách VŠB-TU Ostrava.

Bližší informace připravujeme.