ZÁKLADNÍ INFORMACE

Letošní podoba Strojírenského fóra naváže na předchozí ročníky cyklem skládajícím se ze tří konferencí konajících se v klíčových českých městech - Ostravě, Brně a Praze, z nichž každá bude věnována  jednomu ze zásadních témat českého strojírenství.

Cílem nového formátu je účastníkům konferenci přiblížit a nabídnout větší prostor k diskuzi a řešení palčivých témat.

 

PRVNÍ KONFERENCE Z CYKLU STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2017: 
MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na zkracování časů předvýrobních etap, ale i na výrobu jako takovou. Pokud k tomu připočteme rostoucí požadavky na konstrukci tvarově složitých a sofistikovaných dílů, dostáváme rovnici, jejímž řešením je zvolení vhodné výrobní technologie a použitého konstrukčního materiálu. 

Tento trend s sebou přináší nejenom investice do nových technologiích a vybavení výrobních provozů a modernizace konstrukčních pracovišť, ale vyžaduje i změnu myšlení v globálním pojetí celé firmy. Výrobce musí detailně znát potřeby svých zákazníků. Jim se musí přizpůsobovat nabídka, výrobní firma jako taková a její výrobní proces. To je budoucnost konkurenceschopného tuzemského strojírenství.

Hledání možných odpovědí a návodů na výše vyřčené úvahy a nalezení jejich řešení je cílem první konference z cyklu Strojírenské fórum 2017 - Moderní výrobní technologie a materiály, která se bude konat 31. 5. 2017 v prostorách VŠB- TU Ostrava a která svým pojetím navazuje na stejnojmennou monotématickou přílohu strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum.

Na první konferenci navážeme v září v Brně, kde se zaměříme na Aspekty rodinných firem a v listopadu v Praze v rámci spolupráce s konferencí ARaP (Automatizace a regulace v průmyslu) s tématem Cyber Factory - Konkurenční nástroj výroby.

Termín konání

31. 5. 2017
9.00 - 17.00 hod.

Místo konání

VŠB-TU Ostrava
Aula NA 2

Doprava

Tramvají č. 7, 8, 9 nebo 17 na zastávku Hlavní třída a dále směrem Nová aula VŠB-TU Ostrava

Parkování

Na vyhrazeném parkovišti u budovy Nové auly v areálu VŠB-TU Ostrava

PROGRAM KONFERENCE

8:309:00 Registrace, ranní káva
9:009:15 Zahájení moderátorem, přivítání hostů
Moderátor: Ing. Roman Dvořák, MM Průmyslové spektrum

Potvrzená účast:
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
Ing. Ladislav Glogar, Moravskoslezský automobilový klastr

I. Blok: Aditivní a hybridní výroba z kovových materiálů

9:159:35 Ing. Marek Pagáč, Ph.D., VŠB-TU Ostrava - Současnost a vize v Additive Manufacturing na VŠB-TU Ostrava
9:359:55 doc. Ing. David Paloušek, Ph.D., NETME Centre Brno - Budoucnost aditivní a hybridní výroby
9:5510:15 Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D., Misan s.r.o. - Průmyslová aditivní výroba zítřka (Concept Laser)
10:1510:35 Ing. Petr Heinrich, Ing. Lukáš Libovický, KOVOSVIT MAS, a.s. - Vývoj stroje WeldPrint, první tuzemský stroj na hybridní technologii
10:3511:00 Coffee Break
11:0011:20 Ing. Josef Sláma, RENISHAW s.r.o. - Důležité parametry 3D tiskáren pro tisk z kovu
11:2011:40 Ing. Jiří Marek, Ing. Miroslav Prajer, DMG Mori Czech s.r.o. - Hybridní technologie a jejich možnosti, stroje řady lasertec
11:4012:00 Filip Plch, TRUMPF Praha, spol. s.r.o.- Aditivní technologie metodou LMF (3D tisk) a LMD (generativní navařování) pro průmyslové aplikace
12:0012:45 Diskuzní panel na téma Role aditivní a hybridní výroby z kovových materiálů na inovační strategii firem
12:4513:30 Oběd

II. Blok: Technologie zpracování nekovových materiálů

13:3013:50 prof. Ing. Petr Louda, CSc., KMT TUL Liberec - Budoucnost nekovových materiálů v průmyslové výrobě
13:5014:10 Roman Malíšek, Engel CZ s.r.o. - Technologie HP-RTM a V-duo (kompozitní materiály v automotive industry)
14:1014:30 Ing. Ivana Hrbková, EY - Strategický pohled na 3D tisk: příležitost pro další rozvoj firmy
14:3015:15 Diskuzní panel na téma Postavení technologie zpracování nekovových materiálů po boku aditivních technologií
15:1515:45 Coffee Break
15:4517:00 Exkurze po vybraných pracovištích VŠB-TUO

ODBORNÍ GARANTI

Akce se koná pod záštitou děkana FS VŠB-TU doc. Ivo Hlavatého a vedoucího katedry materiálů FS TU v Liberci prof. Petra Loudy.