ZÁKLADNÍ INFORMACE

Strojírenské fórum vstupuje již do šestého roku své existence. Před dvěma lety došlo ke změně jeho koncepce a konference se tematicky zaměřila na oblast inteligentní výroby a moderních výrobních technologií a materiálů a v jednom případě se věnovalo problematice rodinného podnikání.

Jarní díl Strojírenského fóra 2019:

MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

27. březen 2019 

Letošní jarní ročník se usídlil na úpatí Ještědu, do regiónu, který svoji výrobní tradici zasvětil sklářství, textilnímu a samozřejmě automobilovému průmyslu. Ten jediný zde v určité modifikované podobě zůstal zachován společně s oblastí materiálů, konkrétně nanomateriálů a oblasti rapid prototyping, která zde v Liberci byla úhelným kamenem pro následující rozšíření po celém bývalém Československu.

Strojírenské fórum 2019 čerpá z této historie a chce vám zprostředkovat transfer znalostí a poznání (nikoliv veřejně dostupných informací), které se zde předávají z generace na generaci. Týmy zdejších mladých výzkumníků jsou kontinuálními pokračovateli svých předchůdců, jejich napojení na praxi a aplikační sféru je stejnou samozřejmostí, jako v období předešlém.

Takto silné odborné zázemí je zárukou kvalitního programu konference. Buďte přímými příjemci transferu znalostí, poznávejte společně zákonitosti aditivní výroby a materiálového inženýrství, nahlédněte pod pokličku nejen zdejším výzkumníkům, ale i dalším pracovištím, jenž se vám v Liberci představí. Přesvědčte se na konkrétních průmyslových aplikacích, kudy vede cesta inovací. Svět se zásadním způsobem mění, nesledujte exponenciální změny z ústraní, buďte jejich aktivní součástí. Strojírenské fórum Liberec vám bude k tomu nápomocno. 

Termín konání

27. 3. 2019
08:30 - 17:00 hod.

Místo konání

Technická univerzita
v Liberci, Budova G
Univerzitní náměstí 1,
Liberec I – Staré město

Doprava

Autobusem na zastávku TECHNICKÁ UNIVERZITA: linky č. 15, 19, 57

Parkování

Parkování je možné v přilehlých ulicích

PROGRAM KONFERENCE

  Moderátor: Ing. Roman Dvořák, MM Publishing, s.r.o.
8:309:00 Registrace účastníků, ranní káva a občerstvení
9:009:10 Zahájení konference
Ing. Roman Dvořák, MM Publishing, s.r.o.

I. BLOK

ÚVOD

9:109:20 Přivítání účastníků rektorem TUL
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. rektor Technické univerzity v Liberci
9:209:30 Přivítání účastníků děkanem FS TUL
prof. Dr. Ing. Petr LENFELD, FEng. - děkan Fakulty strojní, Technická univerzita v Liberci
9:309:40 Přivítání účastníků ředitelem Ústavu pro nanomateriály
doc. Ing. Petr Tůma, CSc., ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Technická univerzita v Liberci
9:409:50 Diskuse k úvodnímu bloku

II. BLOK

ADITIVNÍ A HYBRIDNÍ VÝROBA

9:5010:15 Sériová výroba dílů z materiálu PA12 s využitím aditivní technologie JetFusion HP 4200
Ing. Jiří Šafka, Ph.D. a Ing. Martin Seidl, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci
10:1510:35 Výzkum a vývoj nelaserové technologie pro aditivní a hybridní výrobu – aktuální stav
Ing. Tomáš Fornůsek, Ing. Ivan Diviš – RCMT ČVUT
10:3510:55 Dosažené VaV výsledky s ohledem na praxi a prototyp koloběžky
Ing. Jiří Hajnyš, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, FS-TUO
10:5511:15 Nové trendy v oblasti aditivních technologií – inovace řezných nástrojů
Ing. Miroslav Zetek, Ph.D., Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni
11:1511:40 Kovový 3D tisk ve ŠKODA AUTO
Ing. Vladislav Andronov a Ing. Jan Zajíc – ŠKODA AUTO a.s.
11:4011:55 Diskuse k bloku
11:5512:20 Oběd

III. BLOK

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

12:2012:40 Příroda se dostává do průmyslu
prof. Dr. Ing. Petr LENFELD, FEng. - děkan Fakulty strojní, Technická univerzita v Liberci
12:4013:00 Aplikace nanomateriálů
prof. Ing. Petr Louda, CSc. – Fakulta strojní, vedoucí Katedry materiálů, Technická univerzita v Liberci
13:0013:20 Tvorba nanovláken
doc. Ing. Pavel Pokorný, Ph.D. – Fakulta textilní, Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, Technická univerzita v Liberci
13:2013:35 Diskuse k bloku

IV. BLOK

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM ADITIVNÍ VÝROBY

13:3513:55 Aditivní a hybridní technologie DMG MORI
Ing. Miroslav Prajer – DMG MORI Czech s.r.o.
13:5514:15 Od laserového navařování k aditivní výrobě LMD
Doc. Ing. Stanislav Němeček, Ph.D., RAPTECH s. r. o.
14:1514:35 3D tiskárna založená na principu vstřikování
Marek Zloch, ARBURG spol. s.r.o.
14:3514:55 Diskuse k bloku
14:5515:20 Coffee break
 

EXKURZE PO LABORATOŘÍCH ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE A FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

15:2016:20 Oddělení průmyslových technologií
  • Laboratoř 3D tisku
Katedra materiálů
  • Laboratoř elektronové mikroskopie
  • Laboratoř gepolymerních kompozitů
  • Laboratoř tribologie
  • Laboratoř nanovlákených struktur