NOVÝ TERMÍN STROJÍRENSKÉHO FÓRA NA TÉMA „MODERNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE“

Na základě vývoje událostí souvisejících s výskytem epidemie COVID-19 přesouváme jarní díl konference Strojírenské fórum na téma „Moderní materiály a technologie“ na březen 2021.

Těšíme se na Vás na následujícím, tj. podzimním díle Strojírenského fóra v listopadu 2020 na téma inteligentní výroba a nebobřeznu 2021 na tomto přesunutém díle na téma moderní materiály a technologie - aditivní a hybridní výroba z kovových materiálů a technologie třískového obrábění.

Děkujeme  za pochopení. Přejeme hodně zdraví a úspěchů.

Za tým organizátorů

 

Jana Vasilková                                         Roman Dvořák

Exponex s.r.o.                                          MM Publishing, s.r.o.

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na zkracování časů předvýrobních etap, ale i na výrobu jako takovou. Pokud k tomu připočteme rostoucí požadavky na konstrukci tvarově složitých a sofistikovaných dílů, dostáváme rovnici, jejímž řešením je zvolení vhodné výrobní technologie a použitého konstrukčního materiálu.

Tento trend s sebou přináší nejenom investice do nových technologiích a vybavení výrobních provozů a modernizace konstrukčních pracovišť, ale vyžaduje i změnu myšlení v globálním pojetí celé firmy. Výrobce musí detailně znát potřeby svých zákazníků. Jim se musí přizpůsobovat nabídka, výrobní firma jako taková a její výrobní proces. To je budoucnost konkurenceschopného tuzemského strojírenství.

Letošní jarní ročník se přesouvá doslova do srdce našeho strojírenství, do města Plzně, kde se historie průmyslové výroby začala psát již před více než 160-ti lety a zdejší pivovarnictví ještě o dvě desetiletí dříve. Škodovy závody vnesly do DNA zdejších inženýrů nesmazatelnou stopu, stejně tak, jako chmelový mok. Generace po generace žily pro svoji fabriku, svoji práci… Tento odkaz si mnoho plzeňáků nese až do současnosti.

Strojírenské fórum 2020 čerpá z této historie a chce vám ve spolupráci s Fakultou strojní zdejší Západočeské univerzity v Plzni zprostředkovat transfer znalostí a poznání (nikoliv veřejně dostupných informací). Týmy zdejších mladých výzkumníků jsou kontinuálními pokračovateli svých předchůdců, jejich napojení na praxi a aplikační sféru je stejnou samozřejmostí, jako v období předešlém.

Takto silné odborné zázemí je zárukou kvalitního programu konference.

Svět se zásadním způsobem mění, nesledujte exponenciální změny z ústraní, buďte jejich aktivní součástí. Strojírenské fórum Plzeň vám bude k tomu nápomocno.

Termín konání

! ZMĚNA TERMÍNU !

březen 2021

Místo konání

Západočeská univerzita v Plzni,
budova Fakulty aplikovaných věd, sál 207, Technická 8, 306 14 Plzeň

Doprava

Vyjeďte výjezdem 80 a zařaďte se na silnici 27 směrem na Most/Plzeň-Bory, z kruhového objezdu vyjeďte 4. výjezdem na Folmavská, Odbočte doleva na Technická

Parkování

Parkování je možné na přilehlých parkovištích v okolí budovy Fakulty aplikovaných věd ZČU