Anotace přednášek - Liberec 2019

Sériová výroba dílů z materiálu PA12 s využitím aditivní technologie JetFusion HP 4200

Přednášející: Ing. Jiří Šafka, Ph.D. a Ing. Martin Seidl, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci

» Stáhnout soubor (3.85 MB)

Výzkum a vývoj nelaserové technologie pro aditivní a hybridní výrobu – aktuální stav

Přednášející: Ing. Tomáš Fornůsek, Ing. Ivan Diviš – RCMT ČVUT

» Stáhnout soubor (6.38 MB)

Dosažené VaV výsledky s ohledem na praxi a prototyp koloběžky

Přednášející: Ing. Jiří Hajnyš, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, FS-TUO

» Stáhnout soubor (21.51 MB)

Nové trendy v oblasti aditivních technologií – inovace řezných nástrojů

Přednášející: Ing. Miroslav Zetek, Ph.D., Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni

» Stáhnout soubor (3.28 MB)

Kovový 3D tisk ve ŠKODA AUTO

Přednášející: Ing. Vladislav Andronov a Ing. Jan Zajíc – ŠKODA AUTO a.s.

» Stáhnout soubor (1.36 MB)

Představení pracoviště kovového 3D tisku

Přednášející: Ing. Vladislav Andronov, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

» Stáhnout soubor (11.88 MB)

Příroda se dostává do průmyslu

Přednášející: prof. Dr. Ing. Petr LENFELD, FEng. - děkan Fakulty strojní, Technická univerzita v Liberci

» Stáhnout soubor (1.43 MB)

Aplikace nanomateriálů

Přednášející: prof. Ing. Petr Louda, CSc. – Fakulta strojní, vedoucí Katedry materiálů, Technická univerzita v Liberci

» Stáhnout soubor (2.28 MB)

Tvorba nanovláken

Přednášející: doc. Ing. Pavel Pokorný, Ph.D. – Fakulta textilní, Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, Technická univerzita v Liberci

» Stáhnout soubor (26.58 MB)

Aditivní a hybridní technologie DMG MORI

Přednášející: Ing. Miroslav Prajer – DMG MORI Czech s.r.o.

» Stáhnout soubor (2.95 MB)

Od laserového navařování k aditivní výrobě LMD

Přednášející: Doc. Ing. Stanislav Němeček, Ph.D., RAPTECH s. r. o.

» Stáhnout soubor (31.34 MB)

3D tiskárna založená na principu vstřikování

Přednášející: Marek Zloch, ARBURG spol. s.r.o.

» Stáhnout soubor (19.39 MB)