ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strojírenské fórum v číslech:

  • 318 účastníků
  • 29 přednášek

 

Řekli o konferenci:

Ing. Jan Rýdl, TOS Varnsdorf, a.s.

„Formát setkání díky své společenské části navíc umožňuje pokračování diskuzí i v méně formální atmosféře a tím přispívá k navázání osobních vztahů v rámci širokého spektra návštěvníků tohoto fóra. Celá akce je velmi dobře organizačně zajištěna a díky brilantnímu moderování má program přesný rámec a svižné tempo.“

Prof. PhDr. Petr Matějů, PhD., Vysoká škola finanční a správní

„Překvapil mě zájem o přednášku vycházející z projektu, jehož výsledky výrazně nahlodávají mýty o „ideálním“ technickém vzdělávání a hlavně o tom, co bychom v našem vzdělávacím systému měli změnit, abychom úroveň technického vzdělání zvýšili. Pokud Fórum k této změně myšlení a bourání mýtů přispělo, byl by to z mého pohledu jeden z jeho největších přínosů.“

Prof. Petr Zuna, ČVUT v Praze, Inženýrská akademie ČR

„Konference byla úspěšná, důležité bylo, že uváděla konkrétní způsoby řešení, ne kritiku bez řešení. Škoda bylo, že část školské problematiky byla řešena v době, kdy už účastníci konferenci opouštěli.“

Ing. Radomír Zbožínek ml., Intemac Solutions, s.r.o.

„Na konferenci byla zařazena zajímavá témata dnešního strojírenství z oblasti řízení, obchodu či výzkumu a vývoje. Přednášející ukázali svou zkušenost ve svém oboru. Akce se zúčastnila tradičně řada významných osobností z oboru. Letošní ročník Strojírenského fóra ukázal rostoucí trend kvality celé akce.“

Ing. Roman Dvořák, FEng., MM Průmyslové spektrum

„Strojírenské fórum je typ odborné akce, který u nás v tomto formátu doposud bezesporu scházel. Integrace oblasti obchodu, výzkumu, vývoje, inovací a systému technického vzdělávání do jednoho odborného setkání má své logické opodstatnění. Především tento fakt vychází ze samotné nutnosti jejich optimálního fungování jako celku ke zvyšování konkurencechopnosti naší země, tak i interakce ve vzájemné komunikaci zástupců těchto oblastí přináší komplexní výstupy, které jsou dále tlumočeny na patřičná místa resortních ministerstev a profesních svazů. Přeji Strojírenskému fóru do dalších ročníků mnoho zajímavých přednášejících a masu spokojených posluchačů.“

 

Závěrečná zpráva 2016

» Stáhnout soubor (2.69 MB)