PROGRAM FÓRA 2016

Program fóra ke stažení

» Stáhnout soubor (2.28 MB)

Sborník přednášek ke stažení

» Stáhnout soubor (6.99 MB)


Motto: „Klíčovým faktorem úspěchu je osobní iniciativa“

Strojírenství je multidisciplinární obor, zasahující svým významem do celé řady jiných sektorů ekonomiky každého státu a tvoří páteř českého hospodářství.
Klíčovými faktory úspěchu je dobrý odbyt výrobků, jejich kvalita, odlišení se od ostatních, a to vše v symbióze se schopnostmi a dovednostmi zaměstnanců.
Strojírenské fórum si koncepcí svého programu klade za cíl zprostředkovat relevantní informace a zkušenosti. Příklady dobré praxe, tzv. best practices jsou spojovacím prvkem všech tří sekcí letošního ročníku. 


22. 3. 2016

Panel I.

Zajímavé trhy, export a zahraniční zkušenosti
Specifika zajímavých trhů a jak na ně - Zahraniční zkušenosti - Nevyužité příležitosti a šance - Podnikové systémy řízení - Průmyslové inženýrství

9.00
Zahájení moderátorem, přivítání hostů
Daniela Písařovicová
Potvrzená účast: 
Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu ČR
Ing. Martin Tlapa, náměstek, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Ing. Vladimír Bärtl, náměstek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ing. Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade
Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Ing. Miroslav Šabart, předseda představenstva a prezident, Svaz strojírenské technologie ČR
Ing. Oldřich Paclík, ředitel, Svaz strojírenské technologie ČR

9.15
Úvodní slovo
Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu ČR

9.30
Nový přístup státu v oblasti ekonomické diplomacie
Ing. Martin Tlapa, náměstek, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

9.45
Moderní nástroje podpory exportu
Přednášející: Ing. Vladimír Bärtl, náměstek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

10.00
Jak úspěšně prodávat na americkém trhu
Přednášející: Jiří Ferenc, Fermat Group

10.20
Specifika ruského a ukrajinského trhu z pohledu manažerského i obchodního
Přednášející: Ing. Pavel Cesnek, skupina NOEN

10.40
KOVOSVIT MAS, a.s. - Strategie na exportních trzích 
Přednášející: Mgr. Filip Winkelhofer, MSc, BA (Hons), KOVOSVIT MAS, a.s.

11.00
Diskuze k bloku

11.10
Coffee break

11.40
Jak pomoci exportu
Přednášející: Jitka Haubová, korporátní bankovnictví, Komerční banka

12.00
Efektivní engineering jako cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti
Přednášející: Ing. Michal Brijar, EY

12.20
Dopřejte si vysoké exportní marže - Srozumitelná řešení pro každého, kdo chce profitabilně exportovat
Přednášející: Martin Vosecký, CATRO spol. s r.o.

12.40 
Diskuze k bloku

13.00
Oběd

 


 

Panel II.

Nástroje výzkumu a vývoje v úspěšném inovačním procesu
Strategie inovací - Očekávaný vývoj v průmyslu - Průmysl 4.0 - Role průmyslového designu - Životní cyklus výrobků - Inovační centra pro rozvoj regionů - Příběhy českých inovátorů - Zlepšovatelská hnutí ve firmách

14.00
Výrobní technologie budoucnosti: multifunkční procesy s podporou virtuálních modelů
Přednášející: Ing. Petr Kolář PhD., Výzkumné centrum RCMT, Fakulta strojní ČVUT v Praze; Ing. Jan Smolík, PhD., Výzkumné centrum RCMT, Fakulta strojní ČVUT v Praze

14.20
Podpora průmyslového designu na cestě ke zvýšení konkurenceschopnosti
Přednášející: MgA. Martin Tvarůžek, Martin Tvarůžek Design

14.50
Výstupy a závěry z konference PPP 4.0 (Připraveno pro průmysl 4.0, čtvrtá průmyslová revoluce)
Přednášející: Ing. Jiří Holoubek, Elektrotechnická asociace České republiky, ELCOM a.s.

15.10
Diskuze k bloku

15.20
Coffee break

15.50
Zlepšovatelské hnutí - projekt Zebra, Inovační aktivity
Přednášející:  Bc. Jan Gregor, MSc, MBA, Jitka Šturmová, Škoda auto a.s.

16.25
Zákaznický přístup ve výzkumu a vývoji v centru Intemac
Přednášející: Ing. Radomír Zbožínek ml., Intemac Solutions, s.r.o.

16.45
Jak se staví digitální továrna?
Přednášející: Ing. Pavel Motan, K2 atmitec s.r.o.

17.05
Příběhy České inovace - inspirujících příběhy osobností, inovátorů a jejich podporovatelů
Přednášející: Roman Šiser, Česká inovace

17.30
Diskuze k bloku

18.00
Společenský večer

 


23. 3. 2016


Panel III.

Restrukturalizované (moderní) technické školství - jeden z nosných pilířů úspěchu firem
Jak na technické obory - Odstraňování překážek na cestě k technickému vzdělávání - Spoluúčast firem na procesu vzdělávání - Příklady spolupráce škol a firem - Rekvalifikační kurzy na školách - Profil současných absolventů technických oborů

Odborný garant sekce
Ing. Roman Dvořák (MM Průmyslové spektrum)
Ing. Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy ČR)

9.00
Zahájení moderátorem
Ing. Roman Dvořák, MM Průmyslové spektrum

9.05
Skryté, ale významné překážky na cestě k technickému vzdělávání
Přednášející: prof. PhDr. Petr Matějů, PhD., Vysoká škola finanční a správní, spoluautor Ing. Pavel Zelený, Institut pro sociální a ekonomické analýzy

9.25
Školství - limitující faktor českého průmyslu
Přednášející: Ing. Otto Daněk, ATAS Elektromotory Náchod, Asociace exportérů

9.40
Absolvent strojního inženýrství v high-tech firmě
Přednášející: Ing. Vladislav Mazúrek, PhD., MESIT Holding

9.55
Diskuze k bloku

10.05
Coffe break

10.30
Mistři řemesel - nehledejte, vybírejte! Řemeslo v hledáčku mladých.
Přednášející: Eva Svobodová, MBA, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

10.50
Jak získat akreditaci pro firemní průmyslovou školu
Přednášející: Ing. Jan Rýdl, TOS Varnsdorf, a.s.

11.10
Dnešní úloha odborných technických škol
Přednášející: Ing. Miroslav Žilka, CSc., SPŠS, škola hlavního města Prahy

11.30
Současné úkoly technického vysokoškolského vzdělání, zvýšení jeho atraktivnosti pro mladou generaci
Přednášející: Prof. Petr Zuna, ČVUT v Praze, Inženýrská akademie ČR

11.50
Diskuze k bloku

12.00
Oběd 

13.00 - 14.00
Panelová diskuse 1 - Střední školy
Moderátor: Ing. Miroslav Žilka, CSc., Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, ředitel
Jak konkrétní SŠ a integrované školy řeší svoji budoucnost. Financování, spolupráce s podniky, pedagogický stav (Jak se dívají zástupci firem na to, jak SŠ připravují studenty na kreativní a inovativní činnost? Jsou absolventi dostatečně připraveni na realitu firem?)

• Vzájemný přínos spolupráce škola - firma. Nová forma praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů - téma zadává studentům firma, student zpracovává celý maturitní ročník a obhajuje před maturitní komisí a firmou
Mgr. Martin Tobiáš, Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola ve Frýdku-Místku, ředitel
Ing. Jaroslav Zachurczok, VÚHŽ a. s., ředitel

• Maturitní projekty s podporou partnerské firmy (3D Chemoprag)
Ing. Martin Nermut, Střední průmyslová škola Na Třebešině a SPŠS Betlémská

• Spolupráce mezi školou a firmou
Bc. Jan Šindelář, VOŠ SPŠ automobilní a technická,ředitel 
Motor Jikov Group a.s. České Budějovice

14.00
Coffee Break 

14.30 - 15.30
Panelová diskuse 2 - Vysoké školy 
Moderátor: Ing. Roman Dvořák, MM Průmyslové spektrum
Jak VŠ spolupracují s firmami? Příprava absolventů pro potřeby průmyslové praxe. Jaké znalosti a kompetence současným absolventům scházejí. Jak se VŠ připravují ve svých studijních plánech na budoucí potřeby trhu práce?

Účastníci diskusního panelu:
Prof. Michael Valášek, děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze a její průmysloví partneři
Doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí, Fakulta strojní VŠB-TU v Ostravě a její průmyslový partner
Ing. Peregrina Štípová a Karel Kouřil, VUT v Brně a její průmysloví parneři
Prof. Ing. Lubomír Šooš, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislavě