ZÁKLADNÍ INFORMACE

Letošní podoba Strojírenského fóra naváže na předchozí ročníky cyklem skládajícím se ze tří konferencí konajících se v klíčových českých městech - Ostravě, Brně a Praze, z nichž každá bude věnována  jednomu ze zásadních témat českého strojírenství.

Cílem nového formátu je účastníkům konferenci přiblížit a nabídnout větší prostor k diskuzi a řešení palčivých témat.

 

TŘETÍ KONFERENCE Z CYKLU STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2017: 
CYBER FACTORY – KONKURENČNÍ NÁSTROJ VÝROBY

Struktura průmyslové výroby ve světě za posledních dvacet let mění zásadním způsobem. Bohužel evropské státy pomalu ztrácejí své postavení. Pozornost se soustředí na rozvíjející se trhy Číny a Brazílie, které získávají čím dál větší část trhu. Důkazem tohoto tvrzení nechť jsou statistiky nových a zaniklých pracovních míst v průmyslovém odvětví v jednotlivých státech Evropy. V Číně a Brazílii byl nárůst počtu zaměstnanců pracujících v průmyslu ve zmiňovaných dvaceti letech v desítkách procent (Čína 39 % a Brazílie 23 %). Naopak ve vyspělých evropských státech vidíme dlouhodobý útlum – ve Francii pokles o 20 %, ve Velké Británii dokonce o 29 % a pokles o 8 % zažil i tak průmyslově silný stát jako je Německo.

Argumenty ve smyslu toho, že pokles pracovní síly nahradíme zavedením automatizace a že snižování zaměstnanosti nezpůsobí ztrátu pozice v produkci průmyslových výrobků, jdou lichým směrem. Údaje o přidané hodnotě výroby jasně deklarují, jak se tržní podíl rozvíjejících se zemí ve sledovaném období od počátku 90. let minulého století zdvojnásobil a naopak podíl západní Evropy se zmenšil z jedné třetiny na jednu čtvrtinu.

Jaké je možné řešení? V podstatě jednoduché a tkví v tom, čím stále ještě disponujeme v porovnání s rozvojovým světem. V plné míře využívat nové technologie, které mají potenciál snižovat náklady a zefektivnit výrobu. Společnost, která dokáže včas zavést moderní prvky do výrobního procesu, bude mít patřičnou výhodu. Digitální továrna (digital, cyber factory) je termín, který se i v České republice dostal do povědomí vedoucích a technických pracovníků ve výrobních závodech. Digitální továrna v obecném pojetí pokrývá celou širokou oblast virtuální přípravy výroby. Její realizace klade vysoké nároky na kvalitní a výkonné výpočetní systémy, které tento virtuální svět pomáhají vytvářet a zpracovávat. Mění přístup v uvažování managementu firem, klade nároky na obnovu používaných technologií.

Konference řady ARaP (Automatizace a regulace v průmyslu) pořádaných na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze si za svých předchozích 12 ročníků získala renomé a uznání mezi odbornou veřejností a svoji tematickou strategii poplatnou vždy aktuálním požadavkům doby konání se v poslední době zaměřila na aspekty Průmyslu 4.0 a při minulém ročníku pak nástrojům edukace v této aktuální oblasti. Téma letošní – digitální výroba je logickým pokračováním řešených témat na jednotlivých ročnících konference.

Konference svým pojetím navazuje na stejnojmennou monotématickou přílohu strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum.

 

On-line registrace bude spuštěna 25. září 2017.