STROJÍRENSKÉ FÓRUM 

Jedná se již o třetí ročník odborného fóra. Jeho cílem je otevřeně diskutovat o formách podpory exportu, přínosu spolupráce vědy a výzkumu s výrobní sférou a v neposlední řadě také o budoucnosti technického školství. Bude zde probíhat řada prezentací s důrazem na reálné možnosti zvýšení konkurenceschopnosti produkce českých firem na zahraničních trzích i otázce, jak významnou roli v tomto směru hrají inovace, které jsou klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí.

DISKUTOVANÁ TÉMATA NA KONFERENCI

Věda, výzkum a inovace (VVaI) – Inovace jako nástroj zvýšené konkurenceschopnosti tuzemských firem. Klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí jsou bezesporu inovace.

Formy podpory exportu – Česká republika si stojí z 215 zemí světa na 11. místě v žebříčku závislosti hospodářství na exportu. Jaké podniknout kroky, abychom byli na světových trzích úspěšní? Jaká je proexportní politika státu? Jaké trhy vyhledávat a jaké prostředky jsou neúčinnější?

Technické školství – střední a terciární vzdělávání – budoucnost nás všech. Je třeba vytvářet podmínky pro transfer technologií a vzájemnou interakcí mezi školami a průmyslovými partnery. Nutností je partnerství na ekonomické bázi. Školy se stávají klíčovým zdrojem jak pro vytváření nových regionálních výzkumných center, tak i firem orientovaných na vyšší přidanou hodnotu, s vyššími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců.

 

Seznam firem účastnících se Strojírenského fóra

Představujeme Vám přehled firem, které se aktivně účastní Strojírenského fóra 2016.

Strojírenské fórum 2016 bude radit, jak se prosadit na ruském trhu

Tématem prvního dne Strojírenského fóra budou Specifika zajímavých zahraničních trhů a jak na ně. O know-how, jak se prosadit na osobitém ruském ...

Pořadatel:

Exponex, s.r.o.

Pražákova 60

619 00 Brno, Česká republika

DIČ: CZ29222338

 

IČO: 29222338

sekretariát: tel.: +420 547 210 864